نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13فروردین روز طبیعت مبارک

13فروردین روز طبیعت مبارک


امسال روز طبیعت را در خانه می مانیم.

سیزدهمین روز از فروردین بر اساس یک سنّت باستانی به نام سیزده به در شناخته و ثبت شده است. اما سال ۹۹ با سربرآوردن ویروس کرونا،برخلاف این سنّت به جای سبزه گره زدن در دامان طبیعت، درخانه می‌مانیم تا بر کار این ویروس گره بیفکنیم و این بیماری زنجیره‌ای را برای همیشه به تاریخ بسپاریم.

 

                   "روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد"