نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"نمایشگاه کتاب با موضوع "عفاف وحجاب " دبستان رباب

"نمایشگاه کتاب با موضوع "عفاف وحجاب " دبستان رباب


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ترویج فرهنگ عفاف وحجاب و ترغیب جامعه بسوی مطالعه کتاب طی حرکت فرهنگی ویژه ای در دبستان رباب" نمایشگاه کتاب با موضوع "عفاف وحجاب " برپا ومورد استقبال اولیا دانش آموزان قرارگرفت. گفتنی است  این حرکت فرهنگی در راستای تکامل چرخه ی آموزشی فرهنگی صورت گرفته است.