نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"تریبون آزاد دبیرستان دوره دوم حضرت زهرا (س) "

"تریبون آزاد دبیرستان دوره دوم حضرت زهرا (س) "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف توسعه و وتکمیل فعالیت های فرهنگی بارویکرد تعمیق بخشی به مسائل فرهنگی روز، بر نامه ای موسوم به" تریبون آزاد" با محوریت  "ناهنجاری اجتماعی " و شرکت دانش آموزان "دبیرستان دوره دوم حضرت زهرا (س) " برگزارشد. دراین آئین شرکنندگان  نقاط قوت ونقاط ضعف بحث را نقد کردند..