نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"اجرای طرح وارنیش "دبستان پسرانه میثم

"اجرای طرح وارنیش "دبستان پسرانه میثم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی سلامتی :

درراستای تقویت طرح های بهداشتی – سلامتی با شرکت دانش آموزان " طرح وارنیش " بررسی وضعیت ومعاینه دندان دانش آموزان  دردبستان میثم برگزارشد.