نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"اجرای طرح وارنیش "دبستان پسرانه میثم

"اجرای طرح وارنیش "دبستان پسرانه میثم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی سلامتی :

درراستای تقویت طرح های بهداشتی – سلامتی با شرکت دانش آموزان " طرح وارنیش " بررسی وضعیت ومعاینه دندان دانش آموزان  دردبستان میثم برگزارشد.