نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"اجرای صبحگاه مدرسه "با مشارکت دبیران دبیرستان صالحی زاده

"اجرای صبحگاه مدرسه "با مشارکت دبیران دبیرستان صالحی زاده


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وآموزشی طی برنامه ی ویژه ای توسط  دبیران،  صبحگاه دبیرستان صالحی زاده عملیاتی شد.

دراین برنامه دبیران برنامه های متنوع صبحگاهی را اجرا ودانش آموزان را به تلاش ،کسب افتخارات بیشتروحضورخود جوش درتمامی برنامه های فرهنگی آموزشی مدرسه تشویق وترغیب نمودند. شایان ذکراست این برنامه با هدف تنوع بخشی به فعالیت های پرورشی تربیتی صورت گرفت.