نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"اجرای روز شاد درکانون فرهنگی تربیتی ام ابیها"

"اجرای روز شاد درکانون فرهنگی تربیتی ام ابیها"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی کانون ام ابیها آئین فرهنگی "روز شاد " بامشارکت خودجوش دانش آموزان در بروز استعدادها وخلاقیت ها با استفاده از "اسباب بازی "گل سفال" و"آموزش رصد" انجام شد. دراین مراسم دانش آموزان آثار وابتکارات خود را به نمایش گذاشتند وروز شادی را  درکنارهم سپری کردند.