نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گفتگوی ویژه شبکه استانی یزد با دکتر دانافر مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد

گفتگوی ویژه شبکه استانی یزد با دکتر دانافر مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان شنبه ۳۰ فروردین ساعت ۹:۳۰ شب میهمان شبکه استانی یزد هستند و در خصوص شبکه آموزشی دانش آموزان"شاد"گفتگو خواهند کرد.از عموم همشهریان عزیز و فرهنگیان بزرگوار دعوت میشود بیننده برنامه یاد شده باشند.

                    "روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد"