نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گشایش نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان دکتر طاهری

گشایش نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان دکتر طاهری


درراستای هفته مشاغل:

درراستای آشنایی بیشتر دانش آموزان با شاخه ها ،رشته ها ، حرف ومشاغل متنوع  به همت هنرستان دکترطاهری نمایشگاه کارآفرینی دراین هنرستان گشایش یافت .ضمنا تاکنون  دانش آموزان دبيرستان هاي دوره اول شهيد مدني زاده، شهيد پاكنژاد، شهيد دهقاني  و حاج علي نقدي از نمايشگاه و کارگاه ها ي هنرستان دكتر طاهري بازدید نمودند.لازم به ذکراست دیگر مدارس دخترانه نیز مهلت دارند از این نمایشگاه بازدید نمایند.