نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گشایش نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان دکتر طاهری

گشایش نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان دکتر طاهری


درراستای هفته مشاغل:

درراستای آشنایی بیشتر دانش آموزان با شاخه ها ،رشته ها ، حرف ومشاغل متنوع  به همت هنرستان دکترطاهری نمایشگاه کارآفرینی دراین هنرستان گشایش یافت .ضمنا تاکنون  دانش آموزان دبيرستان هاي دوره اول شهيد مدني زاده، شهيد پاكنژاد، شهيد دهقاني  و حاج علي نقدي از نمايشگاه و کارگاه ها ي هنرستان دكتر طاهري بازدید نمودند.لازم به ذکراست دیگر مدارس دخترانه نیز مهلت دارند از این نمایشگاه بازدید نمایند.