نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گشایش نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان کانون ام ابیها

گشایش نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان کانون ام ابیها


باحضور معاون پرورشی فرهنگی استان صورت گرفت:

با هدف تکمیل فعالیت های پرورشی ،فرهنگی  آثاری از دست ساخته ها وتوانمندی های دانش آموزان شرکت کننده در طرح اوقات فراغت تابستانی کانون ام ابیها به معرض عموم گذاشته شد.

معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش صبح امروز ضمن بازدید از نزدیک در جریان فعالیت های کانون ام ابیها قرار گرفتند .شایان ذکراست كانون فرهنگي تربيتي ام اییها  ناحیه دواز نظر فعاليت و جذب دانش آموز جزو کانون های برتر استان است .

اضافه می نماید درتابستان امسال بالغ بر 5000دانش آموز در سطوح مختلف در کلاس های تقویتی فرهنگی ورزشی و.. طرح اوقات فراغت تابستانه ناحیه دو شرکت کردند.