نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گشایش جشنواره مشاغل در " هنرستان کاردانش مشکی "

گشایش جشنواره مشاغل در " هنرستان کاردانش مشکی "درراستای  گراميداشت  هفته تجلیل از مقام  معلم  به منظور آشنایی دانش آموزان با رشته ها ،حرف ومشاغل متنوع ، نمایشگاهی از دستاوردها وتوانائی های هنرجویان  کاردانش هنرستان مشکی  باحضور "محمود  زارع معاون  آموزش متوسطه ،مهندس قلعه گر رئیس اداره فنی حرفه ای اداره کل ،  و همراهی مسئولینی از آموزش وپرورش ناحیه دو درهنرستان مشکی گشایش یافت . ضمنا مدارس دخترانه راهنمائی می توانند ازاین نمایشگاه بازدید نمایند.