نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویریبا هدف ایجاد روحیه و سلامت جسمی همکاران مدیران و کارکنان اداری نواحی یک و دو به همراهی دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان و کارکنان اداره کل متبوع ضمن حضور در پارک کوهستان به کوهپیمایی و ورزش صبحگاهی پرداختند.