نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش اسکان فرهنگیان و میهمانان نوروزی در ستاد اسکان ناحیه دو

گزارش اسکان فرهنگیان و میهمانان نوروزی در ستاد اسکان ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی ستاد عوامل اجرایی شبانه روزی با وجود ازدحام میهمانان در ستاد و تکمیل کلاس ها در مدارس برای چهارمین شب متوالی سعی در اسکان فرهنگیان و میهمانان استان را به هر نحو ممکن دارند.