نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران مدارس هیات امنایی نواحی یک ودو

گردهمایی مدیران مدارس هیات امنایی نواحی یک ودوبا حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، گردهمایی مدیران مدارس هیات امنایی نواحی ویک  درمحل دبیرستان دخترانه هیات امنایی شهید صدوقی ناحیه یک برگزار شد.

حاج محمود زارع دراین گردهمایی  بررویكرد مدیریت مدارس هیات امنایی جهت ارتقاء بخشی  كیفیت برنامه های آموزش و پرورش در سایه ی  مشاركت مردم اشاره  وبا تببین سیاست های آموزش وپرورش درزمینه توسعه کمی وکیفی مدارس  برضرورت عدم مغایرت مصوبات هیات امنا با قوانین آموزش و پرورش تاکید نمود.

در پایان مسائل ومشکلات و نقطه نظر مدیران تشریح و برنشست های مستمر با والدین دانش آموزان با هدف ارتقای میزان شناخت و آگاهی آنان از برنامه های آموزشی ،میزان رضایت مندی  ونظارت مستمربربرنامه های مدارس هیات امنایی موردتاکید قرارگرفت.