نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت 29 دیماه روز هوای پاک در مدارس ناحیه دو یزد

گرامی داشت 29 دیماه روز هوای پاک در مدارس ناحیه دو یزد


مدارس ابتدایی پسرانه هشتم شهریور و دخترانه رسولیان پیشتاز در اجرای این برنامه
گزارش تصویری