نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت یوم ا... 13 آبان در مدارس ناحیه دو یزد

گرامی داشت یوم ا... 13 آبان در مدارس ناحیه دو یزد


راهپیمایی دانش آموزان دبستان دوره اول هشتم شهریور، به مناسبت 13 آبان

حمیدرضا صالح مدیر آموزشگاه هشتم شهریور در این باره گفت: دانش آموزان با راهپیمایی و حمل پلاکاردهای ویژه 13 آبان روز استکبارستیزی و نیز سردادن شعارهایی، این روز بزرگ را گرامی داشتند.

در پایان این برنامه، کلیاتی در مورد این روز ملی، برای دانش آموزان بیان گردید.