نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته سواد آموزی در ناحیه دو یزد با حضور کارشناسان سوادآموزی استان

گرامی داشت هفته سواد آموزی در ناحیه دو یزد با حضور کارشناسان سوادآموزی استان


این مراسم همراه با قرائت زیارت عاشورا و اجرای برنامه های فرهنگی همراه بود.
گزارش تصویری