نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته تربیت بدنی در مدارس ناحیه دو یزد

گرامی داشت هفته تربیت بدنی در مدارس ناحیه دو یزد


دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در استقبال از هفته تربیت بدنی، طرحی نو درانداختند.

در اجرای برنامه های هفته تربیت بدنی، دانش آموزان دبستان پسرانه هشتم شهریور، به همراه مدیر و مربیان تربیت بدنی خود، با حضور در بوستان جنب دبستان، به انجام حرکات ورزشی پرداختند.

به گفته حمیدرضا صالح، مدیر این دبستان، در این برنامه که تعدادی از والدین دانش آموزان نیز حضور داشتند، اجرای حرکات ورزشی مختلف، صبحگاهی سراسر نشاط را برای این عزیزان به یادگار گذاشت.