نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته تربیت اسلامی در مدارس شاهد ناحیه دو یزد

گرامی داشت هفته تربیت اسلامی در مدارس شاهد ناحیه دو یزد


گزارش تصویری
در این برنامه از مربیان و معاونین پرورشی این مدارس نیز تجلیل به عمل آمد.