نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هشتم اسفندماه، سالروز تاسیس امور تربیتی در مدارس ناحیه دو یزد

گرامی داشت هشتم اسفندماه، سالروز تاسیس امور تربیتی در مدارس ناحیه دو یزد


دبستان پسرانه حضرت ابوالفضل(ع) پیشتاز در این برنامه
گزارش تصویری

این برنامه با حضور علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد و تعدادی از کارشناسان حوزه ی پرورشی این ناحیه اجرا شد.