نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیدلشت روز درختکاری در دبستان حضرت مریم (س)

گرامیدلشت روز درختکاری در دبستان حضرت مریم (س)


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با نکوداشت هفته منابع طیبعی طی آئینی با مشارکت دانش آموزان دبستان حضرت مریم  "با کاشت چندین غرس نهال  "روز درختكاري" گرامی داشته شد.