نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیدلشت روز درختکاری در دبستان حضرت مریم (س)

گرامیدلشت روز درختکاری در دبستان حضرت مریم (س)


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با نکوداشت هفته منابع طیبعی طی آئینی با مشارکت دانش آموزان دبستان حضرت مریم  "با کاشت چندین غرس نهال  "روز درختكاري" گرامی داشته شد.