نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت 17مهر (8 اکتبر)؛ روز جهانی کودک درناحیه دو

گرامیداشت 17مهر (8 اکتبر)؛ روز جهانی کودک درناحیه دوکودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند. روز جهاني کودک بهانه اي براي ورود به جهان کودکان است؛ در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.

گفتنی است درهمین راستا باحضورشماری ازدانش آموزان خودجوش وفعال ناحیه دو ،معاونین آموزش ابتدایی، پژوهش برنامه ریزی اداره کل آموزش وپرورش استان ، معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ودیگر همکاران مسئول آموزش ابتدایی، آئین گرامیداشت روز جهانی کودک با رویکرد تعمیق بخشی به  حقوق کودک ،هویت بخشی به شخصیت آنان  وآشنایی بیشترکودکان با نمادها ،نشانه ها ی وآموزه های محرم ، عاشورا درمحل پارک غدیربرگزارشد.