نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت یادوخاطره زنده یاد"دکتر محمد طا هری "

گرامیداشت یادوخاطره زنده یاد"دکتر محمد طا هری "درراستای فعالیت های فرهنگی باحضور مدیران کل آموزش وپرورش ، نوسازی مدارس استان ، مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش آیین فرهنگی بزرگداشت "زنده یاد خیّر مدرسه ساز دکتر محمدطاهری " در هنرستان دخترانه دکتر طاهری برگزارشد.