نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته "کتاب دبستان حضرت مهدی "

گرامیداشت هفته "کتاب دبستان حضرت مهدی "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

همزمان با هفته کتاب به منظور ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی دانش آموزان دبستان حضرت مهدی ضمن بازدید ازکتابخانه مسابقه ای بامضمون یارمهربان برگزارودرپایان به برندگان جوائزی تقدیم گردید.