نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته تجلیل ازمقام معلم دبستان دخترانه رباب

گرامیداشت هفته تجلیل ازمقام معلم دبستان دخترانه رباب


درهفته مقام معلم صورگرفت:

به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم ازمقام معلم از آموزگاران  دبستان دخترانه رباب تجلیل  وهفته  معلم گرامی داشته شد.