نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته تجلیل ازمقام معلم دبستان دخترانه رباب

گرامیداشت هفته تجلیل ازمقام معلم دبستان دخترانه رباب


درهفته مقام معلم صورگرفت:

به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم ازمقام معلم از آموزگاران  دبستان دخترانه رباب تجلیل  وهفته  معلم گرامی داشته شد.