نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز پدر در دبستان شهید منگلی

گرامیداشت روز پدر در دبستان شهید منگلی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دراستانه سالروز میلاد مسعود خورشید امامت ومنادی عدالت حضرت علی (ع) -روز پدر-  تعدادي از دانش اموزان يتيم دبستان شهيدمنگلي  طی ديداري باحامي اموزشگاه " حاج علی اکبررئوف  حامی ایتام "بااهدا دسته گل وهديه از وی  به عنوان پدر قدرداني نمودند ودر پايان "حاج علی اکبر رئوف " اين دانش اموزان  را مورد تفقد قدردانی و دلجوئي  واز آنان تشکر کردند.