نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز پدر در دبستان شهید منگلی

گرامیداشت روز پدر در دبستان شهید منگلی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دراستانه سالروز میلاد مسعود خورشید امامت ومنادی عدالت حضرت علی (ع) -روز پدر-  تعدادي از دانش اموزان يتيم دبستان شهيدمنگلي  طی ديداري باحامي اموزشگاه " حاج علی اکبررئوف  حامی ایتام "بااهدا دسته گل وهديه از وی  به عنوان پدر قدرداني نمودند ودر پايان "حاج علی اکبر رئوف " اين دانش اموزان  را مورد تفقد قدردانی و دلجوئي  واز آنان تشکر کردند.