نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز هوای پاک دبستان دخترانه شهادت

گرامیداشت روز هوای پاک دبستان دخترانه شهادتدانش آموزان دبستان دخترانه شهادت با اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی هنری ،روز هوای پاک را گرامی داشتند.