نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز درختکاری وبرگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دردبستان دخترانه امام حسن عسکری(ع) "

گرامیداشت روز درختکاری وبرگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دردبستان دخترانه امام حسن عسکری(ع) "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دانش آموزان دبستان دخترانه امام حسن عسکری (ع) با غرس چندین نهال روز درختکاری را گرامی داشتند.  وبا برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای فضای بانشاطی را خلق نمودند.