نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز درختکاری در" دبستان دخترانه رباب یک "

گرامیداشت روز درختکاری در" دبستان دخترانه رباب یک "همزمان با نکوداشت هفته منابع طیبعی ،دانش آموزان دبستان دخترانه رباب یک  با غرس چندین نهال روز درختکاری را گرامی داشتند.