نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز جهانی تغذیه سالم در دبستان دخترانه شهادت

گرامیداشت روز جهانی تغذیه سالم در دبستان دخترانه شهادتبه مناسبت روز جهانی تغذیه سالم (14دی) با نمایش غذاهای سالم در دبستان دخترانه شهادت ،روز جهانی تغذیه سالم گرامی داشته شد.