نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت آیین یلدا در مدارس شهید محلاتی و حضرت مریم

گرامیداشت آیین یلدا در مدارس شهید محلاتی و حضرت مریمدانش آموزان مدارس شهید محلاتی وحضرت مریم با گستراندن سفره یلدا  با سنت های قدیمی شب یلدا و آداب و رسوم قدیم   "شب چله "آشنا شدند.

شهید محلاتی

حضرت مریم