نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت "اربعین حسینی " در دبیرستان فرزانگان دوره دوم

گرامیداشت "اربعین حسینی " در دبیرستان فرزانگان دوره دوم 

با حضور مسئولین آموزش وپرورش اداره کل  ،ناحیه 2 واعضای انجمن اولیاء ومربیان ، دبیران  و دانش آموزان آئین فرهنگی گرامیداشت"  اربعین حسینی "درپژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزارگردید.

دراین مراسم " میرزایی   " به قرائت  زیارت اربعین و مداحی پرداخت  و درادامه  نمازجماعت اقامه واز مدعوین ودانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.