نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشته هفته کتاب وکتابخوانی " دبستان رباب یک"

گرامیداشته هفته کتاب وکتابخوانی " دبستان رباب یک"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی  باحضور دانش آموزان دبستان رباب هفته ی کتاب وکتابخوانی همراه با اجرای چندیم ویژه برنامه ی : اهدای کتاب، قصه خوانی ، بازدید ازکتابخانه و... گرامی داشته شد