نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام سوم کشوری مسابقات واترپلو توسط تیم نوجوانان استان یزد با حضور دانش آموزان ورزشکار دبیرستان شهید مجید مرشد ناحیه دو یزد

کسب مقام سوم کشوری مسابقات واترپلو توسط تیم نوجوانان استان یزد با حضور دانش آموزان ورزشکار دبیرستان شهید مجید مرشد ناحیه دو یزد