نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه نخست کشوری رشته رباتیک دانش آموزان دبیرستان دخترانه "حاج کاظم اویسی "

کسب رتبه نخست کشوری رشته رباتیک دانش آموزان دبیرستان دخترانه "حاج کاظم اویسی "


کسب افتخاری دیگردرناحیه دو:

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد باردیگر برگ زرینی برکلکسیون افتخارات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو افزوده شد . این بار تیم تلاشگر دانش آموزی  دبیرستان دخترانه  "حاج کاظم اویسی " با شرکت درهشتمين مسابقات ملي ابتكارات و نوآوري دانش آموزي  کشوری  به جایگاه نخست کشوری راه یافت وافتخار عظیم دیگر برای استان به ارمغان آورد .مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تبریک به مدیر،پرسنل خدوم ودانش آموزان ساعی ،تلاشگر وافتخارآفرین دبیرستان دخترانه  "حاج کاظم اویسی " برای تمامی افتخارآفرینان آرزوی موفقیت وبهروزی روز افزون از خداوند منان آرزومنداست.