نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز مسابقات تکواندو شهرستان یزد توسط دانش آموزان دبستان کیخسرو خسرویانی ناحیه دو یزد

کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز مسابقات تکواندو شهرستان یزد توسط دانش آموزان دبستان کیخسرو خسرویانی ناحیه دو یزد