نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب تعداد 36 رتبه ی استانی در یازدهمین جشنواره ی نوجوان سالم توسط دانش آموزان و فرهنگیان مدارس ناحیه دو یزد.

کسب تعداد 36 رتبه ی استانی در یازدهمین جشنواره ی نوجوان سالم توسط دانش آموزان و فرهنگیان مدارس ناحیه دو یزد.


دانش آموزان و فرهنگیان ناحیه دو یزد در یازدهمین جشنواره ی نوجوان سالم بازهم خوش درخشیدند.

خانم شجاع الحسینی کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این باره گفت: تعداد 36 نفر از دانش آموزان مدارس سه مقطع  ناحیه دو یزد، در یازدهمین جشنواره  ی نوجوان سالم موفق به کسب رتبه های اول تا سوم استان شدند.

وی همچنین تاکید کرد: در بخش ابتکارات و خلاقیت ها، تعداد دو نفر از فرهنگیان این ناحیه، رتبه های نخست این جشنواره را از آن خود کردند.

خانم شجاع الحسینی افزود: در مرحله ی کشوری این جشنواره  و در بخش ایده پردازی نیز، دانش آموز امیر محمد رفیعی، از دبیرستان دوره ی اول شهید مرشد، موفق به کسب رتبه ی دوم  شد.