نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد

کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد


کسب تعداد 226 رتبه ی برتر استانی در مسابقات مختلف فرهنگی هنری و پرسش مهر ریاست جمهوری حاصل کار دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، به نقل از علی اصغر بیشمار، معاون پرورشی و فرهنگی این ناحیه، از این تعداد، 188 رتبه مربوط به مسابقات فرهنگی هنری و 38 رتبه مربوط به پرسش مهر ریاست جمهوری است.

بیشمار همچنین گفت: آثار تعداد 78 نفر از این دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری و آثار تعداد 18 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری به مرحله ی کشوری راه یافتند.