نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه شناخت اختلالات یادگیری مربیان پیش دبستانی

کارگاه شناخت اختلالات یادگیری مربیان پیش دبستانی


باهدف تکمیل فعا لیت های آموزشی چرخه آموزشی صورت گرفت:

به منظور کیفیت بخشی  به مسائل آموزشی وتوانمندسازی مربیان پیش دبستانی با حضور نودنفر از مربیان پیش دبستانی "کارگاه شناخت اختلالات یادگیری" مربیان پیش دبستانی برگزارشد. دراین کارگاه که معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو نیز حضور داشت مربیان با آخرین متدها وروش های علمی نوین درمانی اختلالات یادگیری آشنا شدند.