نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی – توجیهی ارزشیابی توصیفی در دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد

کارگاه آموزشی – توجیهی ارزشیابی توصیفی در دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای اجرای سند تحول بنیادین و ارزشیابی دانش آموزان براساس ارزشیابی توصیفی کارگاه آموزشی – توجیهی  باحضور "میرجلیلی رئیس دوره دوم ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان " جهت آشنایی اولیا برگزار گردید .گفتنی است دراین کارگاه آموزشی مطالب بسیار ارزنده ای  در مورد پوشه کار و محتوای آن ، نحوه ارزشیابی توصیفی و بازخورد آن به دانش آموزان و اولیاء و معرفی کتب مورد نیاز تبیین  ودر خصوص تدریس مفاهیم اصلی دروس ریاضی و فارسی و دروس دیگر با توجه به نیاز اولیاء با استفاده از وسایل آموزشی مناسب ارائه گردید.