نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی –توجیهی الگوی برترتدریس

کارگاه آموزشی –توجیهی الگوی برترتدریسبه همت کارشناس تکنولوژی وهمکاری سر گروه های آموزشی وراهبردآموزشی ناحیه دو به منظور کیفیت بخشی به مسائل آموزشی   کارگاه آموزشی –توجیهی الگوی برترتدریس باحضور شماری از مجریان طرح  در مدرسه پسرانه شهید راضی دو برگزارشد.گفتنی است قریب به 200نفر دراین کارگاه حضور داشتند.