نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه ی شوری دبیران دبیرستان دوره اول شاهد افشار

چهارمین جلسه ی شوری دبیران دبیرستان دوره اول شاهد افشارباحضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد ،مسئول بنیادشهید وامورایثارگران شاهد ،چهارمین جلسه ی شوری دبیران دبیرستان دوره اول شاهد افشاربرگزارشد.دراین جلسه گزارشی از فعالیت های آموزشی وپرورشی سال تحصیلی جاری توسط مدیرآموزشگاه ارایه و دبیران نقطه نظرات وپیشنهادات و مسائل ومشکلات  را بیان کردند.