نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چند خبرکوتاه فرهنگی از هنرستان دخترانه کار دانش یاوری

چند خبرکوتاه فرهنگی از هنرستان دخترانه کار دانش یاوریبه منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی سلسله  برنامه های فرهنگی آموزشی  :اردوی برون مدرسه ای درمحل باغ پهلوان پورشهرستان مهریز، برگزاری نمایشگاه هفته مشاغل درهفته مشاغل و حضور مدیرکل اسبق آموزش وپرورش استان " شهسواری" درنخستین روز از هفته معلم  به مناسبت  تکریم از مقام معلم  توام با  تبریک روز معلم وتقدیراز زحمات هنرآموزان هنرستان کاردانش یاوری انجام شد.