نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چندخبرکوتاه فرهنگی از دبستان تفضلی

چندخبرکوتاه فرهنگی از دبستان تفضلی


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

انتخابات شوراهای دانش آموزی

بازدید از پارک طوبی

پدافند غیرعامل