نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تسلیت مدیرکل آموزش وپرورش استان

پیام تسلیت مدیرکل آموزش وپرورش استان


درپی درگذشت شادروان رضا ارجمندی صورت گرفت:

بدنیال ضایعه ی درگذشت همکارفرهنگی شادروان رضا ارجمندی مدیر دبیرستان دکترعلیم مروست (برادر زاده جناب آقای منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد) از سوی مدیرکل آموزش وپرورش استان پیامی تسلیتی بشرح ذیل صادر شد:

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تالم وتاثر درگذشت معلم گرامی ومدیر تلاشگر شادروان رضاارجمندی مدیر دبیرستان علیم مروست را به خانواده آن مرحوم ، تمامی بازماندگان به ویژه جناب آقای دکترارجمندی مدیر محترم آموزش وپرورش ناحیه 2 یز د وهمه همکاران محترم فرهنگی تسلیت عرض می نمایم . ازخداوند متعال برای آن فقید سعید غفران ورحمت واسعه الهی وبرای تمامی بازماندگان صبرجمیل واجرجزیل مسئلت دارم.

احمدشیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش