نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پویش چراغ راه من

پویش چراغ راه من


مسابقه دل نوشته ی (چراغ راه من)
دل نوشته ی دانش آموزان برای شهدای دانش آموز حادثه ی تروریستی در حرم حضرت احمدبن موسی(ع) شاهچراغ

دانش آموزان داوطلب شرکت در این پویش، می بایست دل نوشته های خود را در قالبword  و یا pdf به مربّی یا معاون پرورشی آموزشگاه خود تحویل دهند.