نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین مرحله اجرای رزمایش کمکهای مومنانه در هنرستان دخترانه کاشولخان ناحیه دو یزد

پنجمین مرحله اجرای رزمایش کمکهای مومنانه در هنرستان دخترانه کاشولخان ناحیه دو یزد


گزارش تصویری