نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه ی شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول فاطمه الزهرا

پنجمین جلسه ی شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول فاطمه الزهراباهدف تقویت همفکری وهم اندیشی در مسائل آموزشی و همگرایی بیشتر اعضای شورای دانش آموزی در حل وفصل مسائل ومشکلات آموزشی ، پنجمین جلسه ی شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول فاطمه الزهرا درمحل نمازخانه این آموزشگاه تشکیل شد. دراین جلسه مصوبات جلسه ی گذشته قرائت ودر زمینه های آموزشی تربیتی مناسبت های ماه و... بحث وتبادل اندیشه شد.