نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت روز پدر درآموزش وپرورش ناحیه دو

پاسداشت روز پدر درآموزش وپرورش ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با میلاد مسعود خورشید امامت حضرت علی (ع) -روز پدر-  در یک حرکت فرهنگی " منصور ارجمندی "مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو  ضمن تبریک میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع)   روز پدر را به کارکنان  این ناحیه تبریک و اززحمات آنان صمیمانه قدردانی نمود.