نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت روز پدر درآموزش وپرورش ناحیه دو

پاسداشت روز پدر درآموزش وپرورش ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با میلاد مسعود خورشید امامت حضرت علی (ع) -روز پدر-  در یک حرکت فرهنگی " منصور ارجمندی "مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو  ضمن تبریک میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع)   روز پدر را به کارکنان  این ناحیه تبریک و اززحمات آنان صمیمانه قدردانی نمود.