نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت روز معلم در"دبیرستان دکتر بتول امام حسینی "

پاسداشت روز معلم در"دبیرستان دکتر بتول امام حسینی "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت گرامي داشت هفته تجلیل از مقام معلم از کارکنان ودبیران دبيرستان دكتر بتول امام حسيني تجلیل شد. اين مراسم با حضور" مسئولین مدیریت ناحیه دوبرگزار شد. دراین مراسم "حسین کهدوئی معاون آموزشي ناحيه دو ضمن  تبریک روز معلم و تکریم از كادر آموزشگاه ودبیران درخصوص مقام شامخ معلم سخناني بیان  و از این  دبيرستان  به عنوان يكي از مدارس سرامد؛ فعال و پيشگام در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي ياد کرد.گفتنی است  درپایان با تقديم لوح تقدير و شاخه گل از زحمات دبیران وکارکنان آموزشگاه  قدرداني شد.