نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت حماسه ی نهم دی دبستان پسرانه راضی 2

پاسداشت حماسه ی نهم دی دبستان پسرانه راضی 2


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باشرکت دانش آموزان دبستان راضی دو درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ،حماسه ی 9دی گرامی داشته شد.